Husbygget

Grundstenar
Grundstenar

 

Första bärlinan vilande på fem grundstenar
Första bärlinan vilande på fem grundstenar

 

Tre bärlinor, första golvbjälken
Tre bärlinor, första golvbjälken

 

 

Väggar resta
Väggar resta

 

Ytterpanel mahogny och lockpanel i ek
Ytterpanel av certifierad mahogny och lockpanel i ek

 


 

Annan vinkel på huset
Annan vinkel på huset

 

Taket är uppspikat och bygget fortskrider
Taket är uppspikat och bygget fortskrider

 

Takpappen är monterad och arbetet med panelen har börjat
Takpappen är lagd och arbetet med panelen har börjat

 

Fönstren börjar monteras
Fönstren börjar monteras

 

Närbild på en skifferplatta
Närbild på en skifferplatta

 


Vy innifrån huset

 


Trappstener upplagda utanför dörrarna

 

 

 


Massiv dörr på baksidan av huset

 

 

 


Inne i huset

 

 

 


Lunch på trädgårdsbord i massiv teakbräda

 


Den franska dörren målad i ultramarin kulör

 


Golvbrädorna av 250år gammal tätvuxen fur

 


Golvplankor provisoriskt utlagda

 


Trossbotten isolerad med tvättade snäckskal

 


Frisbrädor runt golvet för att stänga in ändträna

 


De koniska planken sammanfogas med lös fjäder och fästs med försänkta skruvar som täcks med plugg, gjorda i samma trä som golvet.

 


Mahogny och ek passas ihop till ett vackert mönster

 


Ströläkten förbereds inför skiffret ska läggas på taket

 


Skiffret börjar läggas och läkten spikas under tiden.

 

 

 


Taket färdiglagt, ovanstående bild med 200 årigt skiffer.

 


Huset sett från bryggan

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


Trappsten på väg till slutdestination

 


Trappa på baksida

 


Södergavel med solcell och vindskivor i mahogny

 

 

 

 


 

 

 

Slottsberget.info