Slottsberget.info © 2010

 

Fjällbacka Skärgård


Slottsberget, Fastigheten Musön 1:11, Tanums Kommun.

4,96 ha strandtomt. 10 minuters båtfärd från fastlandet.

60m2 nybyggt hus. Huset är helt handgjort i mycket gedigna material. Uppförandet har skett i samarbete med arkitekt Lennart Grip. Då huset inte är inrett återstår för köparen att inreda efter eget tycke.  

Huset vilar på 19 st. granitblock från tomten, nedgrävda i en gammal ostronbank. Stommen är byggd i lärk. Panelen består av stående plank i certifierad mahogny och lockpanel i 1 3/4" ek, sågat efter trädens naturliga form. Taket är täckt med värmländsk glimmerskiffer från Glava.

Golv av 250 år gamla mycket tätvuxna furor. Brädorna täcker hela golvlängden och är inhägnade av rambrädor för att undvika ändträ utåt. Blåmusselskal har använts som isoleringsmaterial i trossbotten.


På separata lägen finns två sovstugor på 6 respektive 10 m2. Den förra har utsikt över havet i både söder och norrläge. Den senare ligger mycket vindskyddat, byggd i lärk och.

Strömförsörjning sker med solcell och vindkraftverk.


På tomten finns brygga med förtöjningsvrage, samt brunn och ostronbank.